Заглавие
Приказ стереотипа у српском језику – поглед из лингвокултурологије