Заглавие
Stereotyp Kozaka oraz jego profile w polszczyźnie potocznej i w polskiej kulturze ludowej