Заглавие
Стереотипите в разказите на жените и на мъжете: пример за локална култура в столичния град (антроположки анализ)