Заглавие
Kultúrne aspekty života na Dolnej zemi prítomné v básnickej tvorbe Ivana Miroslava Ambruša