Заглавие
Превръщане на екзистенциалните употреби на глагола имам в стереотип в историята на българския език