Заглавие
Образът на Америка и шаблонизираните представи за Новия свят