Заглавие
Стереотипи и њихова функција у обликовању народних бајки у српској и бугарској усменој традицији