Заглавие
Място и функции на стереотипа в речевото поведение по време на социализма