Заглавие
Проблем родне стереотипије у роману „Пирика“ Петра Андреевског