Заглавие
Езикови стереотипи в реконструкцията на софийските мъченичества от XVI в: примерът на Георги най-Нови