Заглавие
Местните имена като извор за етноботаничните представи на българите