Заглавие
Идеологически стереотипи: Езикът на носталгичното помнене на близкото минало