Заглавие
Стереотипни представи за театъра (В търсене на смисъла на първите български театрални представления)