Заглавие
Динамичният стереотип на самоунищожаването: (Само)разрушените паметници при славяните