Заглавие
Lexikálno-gramatické chyby strojového prekladu z angličtiny do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka (so zameraním na texty návodov na použitie)