Заглавие
Existencia vžitých srbských jazykových tvarov v prehovoroch Slovákov vo Vojvodine (na základe výskumu lokálnych slovenských médií)