Заглавие
Лексиката в Red i zakon zadarskih dominikanki. Глотометричен анализ