Заглавие
Predodžbe o Turcima u hrvatskoj kulturi i književnosti Boke kotorske