Заглавие
Авторският идиолект отвъд стереотипа за тоталитарната литература. Езикът в прозата на П. Виликовски, Я. Йоханидес и Д. Митана