Заглавие
Најфреквентнија лексика у контексту језичко-стереотипне слике света