Заглавие
Стереотипни представи за болестите в произведенията на Патриарх Евтимий