Заглавие
Semіotička analiza stereotipa u novom hrvatskom filmu: 2000-2017