Заглавие
Апории на дескриптивността. Стереотип и портрет в творчеството на Симеон Радев