Заглавие
Jazykový obraz Rómov s dôrazom na stereotypy