Заглавие
Терминология на Европейския съюз – съпоставка на български и полски термини от областта на здравеопазването