Тези страници са публикувани от Факултета по славянски филологии по повод на Международните славистични четения през 2018 г. в Софийския университет, организирани от катедрите „Славянско езикознание“ и „Славянски литератури“.

Сайтът е подготвен и изпълнен от Андрей Бояджиев със съдействието на Цветанка Аврамова, Диляна Денчева, Лилия Желева, Диана Иванова и Владимир Колев.

Всички права върху текстовете на резюметата принадлежат на техните автори.

Връзки към използваните софтуерни решения може да откриете под формата на връзки (картинки) в края на всяка страница.