Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Гласни (вокали)

Правоговорно правило!
• Kнижовната норма не допуска пълна редукция;
• Книжовната норма не допуска редукция на предните гласни /е/, /и/.