Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Подвижно ъ

Правописно правило!

Гласната ъ обикновено не променя мястото си при глаголите от несвършен вид, образувани с наставка -вам, въпреки че наставката започва със съгласен звук.

Така имаме, от една страна вържа – развържа – развързвам и, от друга – вържа – връзвам или дърпам – издърпам – издърпвам, но дърпам – дръпвам и подобни.

Правописно правило!

При образуване на нови думи, когато наставката започва със съгласен звук, премятането на ъ е в посоката ър – ръ, ъл – лъ, а когато наставката започва с гласен звук в посока ръ – ър, лъ – ъл.