Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съгласни (консонанти)

По начин на учленение

По място на учленение

Лабиални

Алвеолни

Преднонебни

Веларни

билабиални

лабиодентални

алвеодентални

алвеолни

Преградни

твърди

б п  

т д

   

г к

меки

б` п`  

т` д`

   

г` к`

Проходни

твърди

  в ф з с   ж ш х

меки

  в` ф` з` с`     х`

Преградно-проходни

твърди

    s ц   ? ч  

меки

    s` ц`      

Латерални

твърди

    л      

меки

    л`      

Вибрантни

твърди

      р    

меки

      р`    

Назални

твърди

м     н    

меки

м`     н`    

Глайд

        й  
 

зв. беззв. зв. беззв. зв. беззв. зв. беззв. зв. беззв. зв. беззв.