Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Едносъставни изречения

Двете главни части на изречението – подлогът и сказуемото взаимно се предполагат, т.е. наличието на подлог предполага и наличие на предикативен признак – сказуемо, а наличието на сказуемо предполага наличието на подлог. Изречение, което съдържа и двете главни части, е двусъставно изречение. Има случаи обаче, когато една от главните части не е, или не може да бъде изразена. В такъв случай говорим за едносъставни изречения. В зависимост от това, позицията на коя от двете главни части не е изразена с дума или словъсечетание от речника на езика, говорим за едносъставни безподложни или за едносъставни безглаголни (безсказуемни) изречения.