Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
109 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език - III част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Стилистика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език IX част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Съвременен сръбски и хърватски език - фонетика и фонология
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
Исторически и културни реалии на Сърбия и Хърватия
109
Л. Миндова
ср. и х. ф., 1 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
История на съответния славянски книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на сръбската и хърватска литература - І част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - I част
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Втори славянски език - II част (словенски)
109
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
История на сръбската и на хърватската литература - ІII част
109
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Историческа граматика на сръбския и на хърватския език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Историческа граматика на сръбския и на хърватския език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies