Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
109 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф)
109
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - IV част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Прагматика на сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - VIII част
109
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Историческа граматика на сръбския и хърватския език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - X част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Норма и стандарт на сръбския и на хърватския език
109
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език - II част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - II част
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - II част
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
История на сръбската и на хърватската литература ІV част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически сръбски и хърватски език - IV част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
История на сръбската и на хърватската литература ІV част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - морфология
109
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
История на сръбската и на хърватската литература
109
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на сръбската и на хърватската литература ІI част
109
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Втори славянски език - словенски
109
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
СИД "Сръбски език"
109
М. Стефанов
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies