Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете25.09.2023 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к., 1 гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. слов. 2к слов. 3
слов. 4к слов. 5к слов.1к
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 1к
укр. 5к укр.2к укр.3к
укр.4к чешка ф. 1 к. чешка ф. 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
А. Вачева А. Дамянова А. Димитрова
А. Илков А. Капитанова А. Личева
А. Маврова А. Мирчева А. Петров
А. Спасова А. Стаменова А. Христов
А.Баранова А.Ечевери Ангел Ангелов
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Пенчев Б. Петров
Б. Радева В. Атанасов В. Велинова
В. Гечова В. Гешев В. Делева
В. Жобов В. Игнатов В. Колев
В. Манчев В. Миланов В. Начева
В. Недялкова В. Панайотов В. Рачева
В. Савова В. Шолце В.Драгулева
Васил Гешев Вл. Пенчев Г. Петкова
Д. Василева Д. Георгиева Д. Денчева
Д. Иванова Д. Младенова Д. Тенев
Д. Фатер Д. Атанасова-Пенчева Д.Григоров
Д.Константинова Д.Пеев Д.Савова
Д.Узунова Е. Анастасова Е. Дараданова-Христова
Е. Македонска Е. Меснянкина Е. Раденкова
Е. Стоянов Е. Шпрагер Е.Търпоманова
Ев. Митева Ж. Жикова Ж. Павлович
Ж. Станчева З. Танчева Зд. Андърле
И. Александрова И. Бирова И. Зиновиева
И. Иванов И. Манкова И. Христова-Шомова
И. Христова Й. Сиракова Й. Тишева
Йорданова. К. К. Войнова К. Йорданова
К. Кирилов К. Петрова К. Спасова
К. Теодосиев К.Алексова К.Михайлов
Кр. Янев Л. Грозданова Л. Желева
Л. Ласкова Л. Миндова Л. Ненковска
Л. Трифонова Л. Цветкова Л.Димитров
Лектор Лукачевич М. Александрова
М. Джонова М. Димитрова М. Илчевска
М. Кирова М. Конова М. Младенова
М. Русева М. Стефанов М.Панева
М.Радичева Н. Александрова Н. Генова
Н. Делева Н. Желев Н. Иванова
Н. Кайчев Н. Папучиев Н. Сталянова
Н. Стоичкова Н. Стоянова Н. Чернокожев
О. Ковачев П. Георгиева П. Карагьозов
П. Мартинова П. Петков П.Николова
Петя Осенова Р. Бейлери Р. Божанкова
Р. Бояджиев Р. Железарова Р. Камберова
Р. Парашкевова Р. Станков Р. Станчева
Р. Стефчева С. Димитрова С. Иванова
С. Петкова С. Стойчев Т. Алексиева
Т. Бончева Т. Дункова Ф. Земярска
Ф.Христакуди Хаджигеоргиева Ц. Аврамова
Я. Иванов Я.Сивилова  
Аудитории
1 25 109 124
125 134 135
136 137 147
148 149 /ПФ/ 149-А
150 151 А 151 балк
153к 154 158
159 160 160-Б
160-В 176-Б 247-А
ІІ фонетичен кабинет 428 430
437 439 Център "Дуйчев"

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (25.9.2023 г. 16:34)