Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете10.11.2022 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к., 1 гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. слов. 2к слов. 3
слов. 4к слов. 5к слов.1к
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 1к
укр. 5к укр.2к укр.3к
укр.4к чешка ф. 1 к. чешка ф. 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
А. Вачева А. Дамянова А. Димитрова
А. Илков А. Личева А. Маврова
А. Мирчева А. Петров А. Радкова
А. Спасова А. Стаменова А. Трифонова
А.-М. Тотоманова А.Баранова А.Ечевери
Ангел Ангелов Ани Бурова Б. Борисова
Б. Васич Б. Михайлова Б. Радева
В. Атанасов В. Велинова В. Гечова
В. Гешев В. Делева В. Жобов
В. Игнатов В. Колев В. Манчев
В. Миланов В. Миланова В. Панайотов
В. Савова В.Драгулева Васил Гешев
Вл. Пенчев Г. Дачева Г. Петкова
Д. Василева Д. Денчева Д. Иванова
Д. Младенова Д. Фатер Д. Атанасова-Пенчева
Д.Григоров Д.Константинова Д.Савова
Д.Узунова Е. Анастасова Е. Дараданова-Христова
Е. Македонска Е. Меснянкина Е. Раденкова
Е. Стоянов Е. Шпрагер Е.Търпоманова
Ев. Митева Ж. Павлович Ж. Станчева
З. Танчева Зд. Андърле И. Бирова
И. Зиновиева И. Иванов И. Христова-Шомова
И. Христова Й. Сиракова Й. Тишева
Йорданова. К. К. Бахнева К. Войнова
К. Йорданова К. Петрова К. Пунева
К. Спасова К. Теодосиев К.Алексова
К.Михайлов Кр. Янев Л. Грозданова
Л. Желева Л. Ласкова Л. Миндова
Л. Ненковска Л. Трифонова Л.Димитров
Лектор М. Александрова М. Гарова
М. Джонова М. Димитрова М. Илчевска
М. Калинова М. Кирова М. Конова
М. Младенова М. Стефанов М. Тодорова
М.Панева М.Радичева М.Димитрова
Н. Александрова Н. Генова Н. Делева
Н. Иванова Н. Кайчев Н. Папучиев
Н. Радованова Н. Сталянова Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Ковачев
П. Карагьозов П. Мартинова П. Петков
П. Стойчева П.Николова Петя Осенова
Р. Бейлери Р. Божанкова Р. Бояджиев
Р. Джили Р. Железарова Р. Камберова
Р. Парашкевова Р. Станков Р. Станчева
Р. Стефчева С. Димитрова С. Иванова
С. Петкова С. Стойчев С. Фетваджиева
Т. Алексиева Т. Бончева Т. Дункова
Т. Славова Ф. Земярска Ф.Христакуди
Хаджигеоргиева Ц. Аврамова Ц. Досева
Я.Сивилова лектор  
Аудитории
109 124 125
134 135 136
137 147 148
149 /ПФ/ 149-А 150
151 А 151 балк 153к
154 158 159
160 160-Б 160-В
176-Б 247-А ІІ фонетичен кабинет
428 430 437
439 Център "Дуйчев"  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (10.11.2022 г. 13:50)