Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
ср. и х. ф., 5 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Съвременна българска литература
159
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език IX част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Практика на превода по съответния славянски език
150
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Магистърски литературоведски курс
150
Ани Бурова
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
История на съответния славянски книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
159
Ц. Аврамова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Магистърски литературоведски семинар
159
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език IX част
154
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език IX част
153к
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория и практика на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
П.Николова Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
Конферентен превод
150
Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Съвременна българска литература
159
Н. Стоянова
укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
слов. 5к чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies