Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
РФ, 2 к., 1 гр. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език - III част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език - ІІІ част
125
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
124
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременният политически дискурс и проблемите на превода
124
С. Петкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Славянски литератури
124
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Историческа граматика на руския език
135
Р. Станков
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен български език
124
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Съвременен български език
124
К.Алексова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Руска литература от ХVІІІ век
135
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на руския език
135
Р. Станков
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Руска литература от ХVІІІ век
135
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies