Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
балканистика, 1 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език - 1 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Румънски език - 1 част
ІІ фонетичен кабинет
Л. Ненковска
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Старобългарски език
134
П. Петков
балканистика, 1 к.
(лекция)
Антична история
134
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Антична литература
134
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Теория на литературата
134
И. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Теория на литературата
134
Е. Стоянов
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Старобългарски език
134
П. Петков
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Увод в общото езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Увод в общото езикознание
134
А. Мирчева
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies