Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
балканистика, 1 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Румънски език - 1 част
151 балк
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Теория на литературата
151 балк
М. Калинова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Увод в общото езикознание
151 балк
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Старобългарски език
151 балк
П. Петков
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Увод в общото езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
Антична литература
151 балк
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
Старобългарски език
151 балк
П. Петков
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Румънски език - 1 част
151 балк
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Теория на литературата
151 балк
Е. Стоянов
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Антична история
151 балк
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies