Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
балканистика, 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Съвременни лингвистични теории
134
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Румънски език 2 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Старогръцки език
134
М. Ивайлова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарска литература
134
Д. Атанасова-Пенчева
балканистика, 1 к.
(лекция)
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Старогръцки език
151
Цв. Василев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Социолингвистика
134
Н. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Албански език 1 част
151
Р. Бейлери
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Албански език 1 част
151
Р. Бейлери
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 15.3.2024 г. 13:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies