Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
РФ, 1 к., 2 гр. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Увод в литературната теория
135
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Увод в литературната теория
135
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Увод в общото езикознание
135
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология
124
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език - I част
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология / Увод в общото езикознание
124
Е. Анастасова М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически руски език І част
124
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език І част
124
В. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies