Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
В. Недялкова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руски език - I част
159
В. Недялкова
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически руски език - I част
135
В. Недялкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически руски език I част
125
В. Недялкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Руски език - III част
150
В. Недялкова
слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Руски език - III част
150
В. Недялкова
чешка ф., 3 к. укр.3к полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies