Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
135 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Синтаксис.
135
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Славянски литератури
135
Кр. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
135
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Увод в общото езикознание
135
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически руски език I част
135
М. Конова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Увод в литературната теория
135
М. Калинова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Превод на медийни текстове (преводачески профил)
135
С. Петкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
135
Б. Михайлова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарски език
135
А. Димитрова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Превод на текстове от сферата на туризма (преводачески профил)
135
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
СИД
135
Н. Папучиев
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Руски език
135
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХVІІІ век
135
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременна българска литература I
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - II част
135
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Западноевропейска литература
135
Л. Трифонова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХVІІІ век
135
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Руска литература на ХIХ век
135
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
135
З. Танчева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
Славянски литератури
135
Кр. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
135
З. Танчева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
135
Ф. Земярска
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies