Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
135 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Руски език - II част
135
В. Недялкова
украинска ф., 2к полска ф., 2 к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
135
А. Христов
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Стара руска литература
135
Р. Илчева
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен руски език. Морфология
135
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Прагматика
135
С. Петкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Стара руска литература
135
Р. Илчева
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
135
М. Радичева
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
135
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
135
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
135
А. Христов
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Старобългарски език
135
Ж. Жикова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Руска литература от XXI век
135
Р. Божанкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Съвременен български език
135
К. Алексова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Български фолклор
135
М. Маринова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
135
К. Янев
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Старобългарски език
135
Йорданова. К.
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
135
Вл. Игнатов
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
135
Г. Петкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първа и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
СИД
135
Г. Петкова
(лекция)
Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies