Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
Е. Раденкова 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език - ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език ІII част
124
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език - ІІІ част
124
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
124
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
Превод на фразеология (преводачески профил)
125
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Превод на текстове от сферата на туризма (преводачески профил)
135
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies