Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
Б. Васич 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език V част
109
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
109
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език - I част (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език IX част
160-В
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
150
Васил Гешев Л. Желева Б. Васич Д.Константинова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies