Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
153 каб. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - X част
153 каб.
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Прагматика на словашкия език
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(лекция)
История на сърбохърватската литература ІV част
153 каб.
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Прагматика на украинския език
153 каб.
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - X част
153 каб.
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
История на словашкия книжовен език
153 каб.
Д.Константинова
словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически чешки език - VIII част
153 каб.
И. Манкова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Втори славянски език - украински
153 каб.
Л. Желева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies