Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
153 каб. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на сръбската и на хърватската литература ІI част
153 каб.
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(упражнение)
Втори славянски език - словенски
153 каб.
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на сръбската и на хърватската литература
153 каб.
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VI част
153 каб.
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/
153 каб.
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies