Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
154 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на полския език
154
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(лекция)
История на чешкия книжовен език
154
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - II част (полски)
154
Васил Гешев
укр.4к
(упражнение)
Практика на превода по полски език
154
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
История на чешкия книжовен език
154
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
Втори славянски език - II част (словашки)
154
Ев. Митева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език IX част
154
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практически словашки език VII част
154
Д. Иванова
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически чешки език IX част
154
Зд. Андърле
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Практика на превода на чешкия език
154
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Стилистика на чешкия език
154
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
Магистърска програма
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на полския книжовен език
154
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies