Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
История на украинската литература
154
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
История на украинската литература
154
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(упражнение)
Практически полски език - VIII част
154
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически словашки език
154
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език - VIII част
154
Д. Иванова
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Прагматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Историческа граматика на словашкия език
154
В. Панайотов
словашка ф., 3к.
(лекция)
Втори славянски език - словашки
154
Е. Митева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies