Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Работа с текст на чешкия език (Ф)
154
М. Радичева
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език - VI част
154
А.Ечевери
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - чешки
154
Е. Македонска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на украинската литература
154
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Норма и стандарт на сръбския и на хърватския език
154
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на словашкия език (Ф)
154
Вл. Гечова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Норма и стандарт на чешкия език (Ф)
154
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies