Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
149-А 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Комуникативни умения на полския език (факултатив)
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на полския език (факултатив)
149-А
А.Ечевери
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език V част
149-А
А.Ечевери
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Лексика и фразеология на полския език - I част (факултатив)
149-А
Д. Фатер
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език - III част
149-А
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език V част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически полски език V част
149-А
Васил Гешев
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Стилистика на съответния славянски език
149-А
В. Панайотов
слов. 5к
(лекция)
Практически полски език VII част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически полски език IX част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исторически и културни реалии на Полша
149-А
П. Карагьозов
полска ф., 1 к.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
История на полската литература - ІII част
149-А
П. Карагьозов
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies