Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
149-А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език - полски
149-А
В. Делева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Комуникативни умения на полски език (Ф)
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език полски език
149-А
М. Тодорова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Работа с текст на послкия език (Ф)
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език - VIII част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
Лексика и фразеология на полския език
149-А
Д. Фатер
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Прагматика на полския език
149-А
В. Делева
полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически полски език - VI част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Практически полски език - VIII част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Втори славянски език - украински
149-А
Л. Желева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
149-А
Васил Гешев
полска ф., 5 к.
(упражнение)
История на полската литература II част
149-А
К. Янев
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Итория на полската литература
149-А
П. Карагьозов
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies