Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
160-В 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Втори език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
Практически чешки език IX част
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Практически чешки език IX част
160-В
Зд. Андърле
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически чешки език IX част
160-В
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
История на чешката литература - І част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
История на словашката литература - І част
160-В
Т. Бончева
слов. 3
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Исторически и културни реалии на Украйна
160-В
В. Колев
укр. 1к
(лекция)
Практика на превода на чешкия език
160-В
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
История на словашката литература - ІII част
160-В
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на чешкия език
160-В
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език IX част
160-В
лектор Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies