Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
160-В 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комуникативни умения на чешки език (факултатив)
160-В
Зд. Андърле
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - V част
160-В
Зд. Андърле
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
История на чешката литература III част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Лексика и фразеология (факултатив)
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Втори език (чешки)
160-В
Е. Македонска
слов. 4к
(упражнение)
Исторически и културни реалии на Украйна
160-В
В. Колев
укр. 1к
(лекция)
История на чешката литература - І част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
История на словашката литература - І част
160-В
Т. Бончева
слов. 3
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на словашката литература - І част
160-В
С. Димитрова
слов. 3
(лекция)
История на словашката литература - ІII част
160-В
Т. Бончева
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
История на славянските литератури - I част
160-В
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies