Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
ср. и х. ф., 2 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език - III част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език - II част
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
Съвременен сръбски и хърватски език - фонетика и фонология
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
109
Д.Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
150
Ани Бурова
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - II част
150
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Старобългарска литература
159
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - II част
150
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 2 к. слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Старобългарска литература
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Руски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
В. Недялкова
слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език - II част
159
Йорданова. К.
слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(през седмица)
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. укр.2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 27.10.2023 г. 15:45
Sofia University, Faculty of Slavic Studies