Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
ср. и х. ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на сръбската и на хърватската литература ІI част
153 каб.
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - словенски
153 каб.
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език (лекция) / ИКТОРДС (упр.)
247-А
Д. Василева
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция) (упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
История на сръбската и на хърватската литература
153 каб.
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език - VI част
153 каб.
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература (лекция) / ИКТОРДС (упр.)
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език - VI част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/
153 каб.
Лукачевич Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Историческа граматика на сръбския и хърватския език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Психология
украинска ф., 3к
159
Е. Димитрова
ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
Философия СИД
150
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Психология
150
Е. Димитрова
украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:00
Sofia University, Faculty of Slavic Studies