Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
балканистика, 4 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Новогръцки език 5 част
ІІ фонетичен кабинет
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 4 к.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Новогръцка литература 1 част
ІІ фонетичен кабинет
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(лекция)
Религии и култове на Балканите
176-Б
М. Димитрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Румънски език 7 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Балканско езикознание 1 част
151 А
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Албански език 6 част
ІІ фонетичен кабинет
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Албанска литература 2 част
ІІ фонетичен кабинет
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies