Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
159 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антропология на славянските народи
159
слов.1к чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Чешки език / Сръбски и хърватски език / Руски език
150 159 160 137
М.Радичева Н. Радованова В. Миланова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
Практически сръбски и хърватски език IX част
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
159
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Руски език - III част
159
Ц. Досева
укр.3к чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
История на словашката литература - ІII част
159
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руски език - I част
159
Ц. Досева
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременна българска литература
159
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Увод в славянската филология
159
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
История на словашката литература - І част
159
Д.Григоров
слов. 3
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Руски език - I част
159
Ц. Досева
чешка ф. 2 к. слов. 2к
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІI част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
ср. и х. ф., 3 к. слов. 3 укр.3к полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
159
ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к полска ф., 1 к.
Е. Стоянов
чешка ф. 1 к. слов.1к
(през седмица) (упражнение)
Историческа граматика на сръбския и на хърватския език
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Общо езикознание - I част
159
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Руска литература от ХХ век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език - II част
159
чешка ф. 2 к. слов. 2к
Йорданова. К.
укр.2к полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Историческа граматика на сръбския и на хърватския език
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies