Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Фолклор на славянските народи
159
М. Маринова
полска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - VI част
159
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език II част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
Норма и стандарт на полския език (Ф)
159
Д. Фатер
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на словашката литература
159
Д. Григоров
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
(упражнение)
История на полска литература ІV част
159
К. Янев
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Българска възрожденска литература
159
Н. Александрова
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(лекция)
История на чешка литература ІV част
159
Д. Григоров
чешка ф., 4 к.
(лекция)
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на чешката литература
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
полска ф., 2 к. словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Съпоставително славянско езикознание
159
М. Радичева
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - II част
159
Е. Стоянов
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к.
Фолклор на славянските народи
159
М. Маринова
украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Общо езикознание - II част
159
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
Старобългарски език - I част
159
Йорданова. К.
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Философия СИД
159
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies