Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Фолклор на славянските народи
159
М. Маринова
украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение)
Българска литература между войните
159
Н. Стоянова
полска ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Българска възрожденска литература
159
Н. Пътова
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
Българска литература между войните
159
Н. Стоянова
словашка ф., 4к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Български фолклор
159
М. Маринова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Старобългарски език - I част
159
И. Христова-Шомова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - I част
159
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Руски език - II част
159
В. Недялкова
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Прагматика на сръбски и хърватски език
159
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - I част
159
К. Михайлов
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
Практически чешки език - VIII част
159
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(упражнение)
Литературоведски магистърски семинар
159
С. Димитрова
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Общо езикознание - II част
159
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Магистърски езиковедски семинар
159
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - II част
159
Е. Стоянов
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к.
Старобългарски език - I част
159
Йорданова. К.
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
Общо езикознание - II част
159
Б. Петров
ср. и х. ф., 1 к. украинска ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
украинска ф., 3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(лекция)
Психология
украинска ф., 3к
159
Е. Димитрова
ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
Педагогика
159
К.Теодосиев
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 24.2.2023 г. 16:01
Sofia University, Faculty of Slavic Studies