Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.
159 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антропология на славянските народи
159
слов.1к полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к.
(упражнение)
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Съвременна българска литература
159
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
История на словашката литература - ІII част
159
Д.Григоров
слов. 4к
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Славянски литератури
159
Кр. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
История на българския език
159
М. Димитрова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
159
Ц. Аврамова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Руски език - I част
159
В. Недялкова
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Магистърски литературоведски семинар
159
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Увод в славянската филология
159
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Старобългарска литература
159
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Славянски литератури
159
Н. Желев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
История на чешката литература - І част
159
Д.Григоров
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Руска литература на ХХ и XXI век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Старобългарска литература
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к. укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - I част
159
Е. Стоянов
слов.1к чешка ф. 1 к.
(през седмица)
ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
Антропология на славянските народи
159
ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к
(упражнение)
Общо езикознание - I част
159
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Руска литература на XX и XXI век
159
Г. Петкова
полска ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език - II част
159
Йорданова. К.
слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(през седмица)
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. укр.2к
(упражнение)
 
 
 
Съвременна българска литература
159
Н. Стоянова
укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
слов. 5к чешка ф., 5 к.
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
159
Б. Борисова
слов. 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к полска ф., 4 к.
(през седмица) (упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 29.9.2023 г. 16:52
Sofia University, Faculty of Slavic Studies