Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.
160-Б 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - I част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - I част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
160-Б
М.Радичева
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на чешки език (факултатив)
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически чешки език - I част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
160-Б
М. Младенова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практичеки чешки език VІI част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Лексика и фразеология (факултатив)
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
История на чешката литература - І част
160-Б
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Практически чешки език VII част
160-Б
М. Гарова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски езиковедски курс
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - V част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на чешката литература III част
160-Б
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Делова кореспонденция на чешкия език (факултатив)
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Практически чешки език - V част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 10.11.2022 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies