Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
160-Б 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език - IV част
160-Б
Ст. Стойчев
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - II част
160-Б
Ст. Стойчев
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - II част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - II част
160-Б
Ст. Стойчев
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
чешка ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически чешки език - IV част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на чешкия език (Ф)
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни умения на чешкия език (Ф)
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - IV част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически чешки език - X част
160-Б
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Работа с текст на чешкия език (Ф)
160-Б
М. Радичева
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на чешкия книжовен език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически чешки език - X част
160-Б
Цв. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
160-Б
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Практически чешки език - VI част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Лексика и фразеология на чешкия език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически чешки език - X част
160-Б
Зд. Андърле
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies