Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
428 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - IV част
428
О. Сирук
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език - II част
428
Р. Камберова
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на украински език (Ф)
428
Л. Желева
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Работа с текст на украинския език (Ф)
428
О. Сирук
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически украински език - II част
428
А. Стаменова
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
Норма и стандарт на украинския език (Ф)
428
Р. Камберова
украинска ф., 4к
(упражнение)
Практически украински език - IV част
428
А. Стаменова
украинска ф., 2к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
428
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
428
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 25.4.2024 г. 13:03
Sofia University, Faculty of Slavic Studies